Комплексна производствена дейност

Чрез проучването на нови иновации можем да подобрим настоящите продукти и да помогнем на нашите клиенти да преодолеят предизвикателствата си с революционни нови продукти. Това е нашата способност за непрекъснато обновяване, което добавя стойност за нашите клиенти, което ни отличава от конкуренцията. Иновациите са от ключово значение за растежа на .

Нашата силна традиция на иновации ни помага да осигуряваме непрестанна стойност на нашите клиенти. Слушаме и си сътрудничим с нашите клиенти, за да идентифицираме продуктите, които те не само искат, но се нуждаят. Ние постоянно изграждаме върху нашата история на доказана иновация с нови продукти, които управляват ефективността на обработката на пари в брой.

Банк Тех Сис ОДД разработва и пройзвежда:

  • Банкомати и терминали за обмяна на валута
  • Специални устройства за обработка на чип карти и RFID Tag`s
  • Софтуер за обработка на диспансери ,Perto', ,Technotron' и др.
  • Софтуер за обработка на монетосортировъчни машини
  • Разплащателни системи
  • RFID четящи устройства
  • Софтуер за проследяване на локализация на ценни пратки
  • Производство на валидатори на банкноти, рециклиращи банкноти, бункери за много монети и продукти за продажба на билети, които всеки ден управляват милиони транзакции за някои от водещите световни компании.