Системи за продажба и валидиране на билети

Терминал за продажба на билети

Поискай цена | Технически характеристики |

Терминал за продажба на билети

Поискай цена | Технически характеристики |

Терминал за продажба на билети

Поискай цена | Технически характеристики |

Терминал за продажба на билети

Поискай цена | Технически характеристики |

Валидатор на билети

Поискай цена | Технически характеристики |

Валидатор на билети

Поискай цена | Технически характеристики |

Ел.Табло за спирка

Поискай цена | Технически характеристики |

Терминал за автобус

Поискай цена | Технически характеристики |

Терминал за автобус

Поискай цена | Технически характеристики |

Ел.Табло за автобус

Поискай цена | Технически характеристики |


Цената включва

  • Едногодишен гаранционен срок.
  • Инсталиран софтуер съгласно спецификацият
  • Инсталиране на машината и обучение на персонала