Бандеролиращи Машини, Банкнотоброячни Машини, Банк Тех Сис, Детектори, Монетоброячни Машини, за Банкноти, Банково Оборудване, Пакетовръзващи Машини, Банкнотоброячна Машина, Банкова Техника

Банкнотоброячни машини:

Ние предлагаме високотехнологични машини за преброяване и сортиране на банкботи...
Бандеролиращи Машини, Банкнотоброячни Машини, Банк Тех Сис, Детектори, Монетоброячни Машини, за Банкноти, Банково Оборудване, Пакетовръзващи Машини, Банкнотоброячна Машина, Банкова Техника

Монетоброячни машини:

Ние предлагаме високотехнологични машини за преброяване и сортиране на монети...
Бандеролиращи Машини, Тестери, Банкнотоброячни Машини, Банк Тех Сис, Детектори, Монетоброячни Машини, за Банкноти, Банково Оборудване, Пакетовръзващи Машини, Банкнотоброячна Машина, Банкова Техника

Решения за продажба на билети:

 • Принтери за карти;
 • Принтери за билети;
 • Сървъри;
 • Терминали и за продажба на билети
 • Терминал за валидиране на билети и карти
 • Ел.Табла
Бандеролиращи Машини, Тестери, Банкнотоброячни Машини, Банк Тех Сис, Детектори, Монетоброячни Машини, за Банкноти, Банково Оборудване, Пакетовръзващи Машини, Банкнотоброячна Машина, Банкова Техника

Терминали за обмен на валута:

Терминалното устройство има за цел да автоматизира процесите при обмяна на валута към BGN. Функционално отговаря на изискванията на действащото законодателство в Република България и нормативните документи на Българска Народна Банка и Министерство на финансите , регламентиращи лицензионния и регулаторен режими за тази дейност .
Банкова Техника
Бандеролиращи Машини, Тестери, Банкнотоброячни Машини, Банк Тех Сис, Детектори, Монетоброячни Машини, за Банкноти, Банково Оборудване, Пакетовръзващи Машини, Банкнотоброячна Машина, Банкова Техника

Сервиз и поддръжка

Всички устройства и системи предлагани от "Банк Тех Сис" ООД са осигурени с гаранционно и след гаранционно сервизно и системно обслужване

>> Виж още...
Бандеролиращи Машини, Тестери, Банкнотоброячни Машини, Банк Тех Сис, Детектори, Монетоброячни Машини, за Банкноти, Банково Оборудване, Пакетовръзващи Машини, Банкнотоброячна Машина, Банкова Техника

Гаранционни условия

Гаранционният срок на закупената от Вас машина е 12 месеца от датата на доставка, обозначена върху гаранционната карта

>> Виж още...
Бандеролиращи Машини, Тестери, Банкнотоброячни Машини, Банк Тех Сис, Детектори, Монетоброячни Машини, за Банкноти, Банково Оборудване, Пакетовръзващи Машини, Банкнотоброячна Машина, Банкова Техника

Комплексни проекти

Чрез проучването на нови иновации можем да подобрим настоящите продукти и да помогнем на нашите клиенти с революционни нови продукти.

>> Виж още...

Банк Тех Сис ООД

Бандеролиращи Машини, Тестери, Банкнотоброячни Машини, Банк Тех Сис, Детектори, Монетоброячни Машини, за Банкноти, Банково Оборудване, Пакетовръзващи Машини, Банкнотоброячна Машина, Банкова Техника

Доставчик на технологии за обработка на пари в брой позволява на бизнеса по целия свят да обработва монети, банкноти и билети по-ефикасно, като намалява рисковете, свързани със сигурността, и подобрява опита на своите клиенти.

Като световна технологична компания, ориентирана към иновациите, изследваме и разработваме широка гама от най-съвременни продукти за обработка на пари в брой за пазарите на игри, забавления, търговия, търговия на дребно и пазаруване

С 25-годишен опит сме се превърнали в един от водещите доставчици на технологии за обработка на пари в брой в страната:
 • Производство на валидатори на банкноти, рециклиращи банкноти, бункери за много монети и продукти за продажба на билети, които всеки ден управляват милиони транзакции за някои от водещите световни компании.

Наши партньори: